Τιμοκατάλογος διαχείρισης πολυκατοικιών - κτιρίων

Διαχείριση πολυκατοικιών τιμοκατάλογος 2019-06-07T13:34:55+00:00

Τιμοκατάλογος διαχειρίσεων

Από 01 έως 05 διαμερίσματα 40€

Από 06 έως 10 διαμερίσματα 50€

Από 11 έως 15 διαμερίσματα 60€

Από 16 έως 20 διαμερίσματα 70€

Από 21 έως 25 διαμερίσματα 80€

Από 26 έως 30 διαμερίσματα 90€

Από 31 έως 35 διαμερίσματα 105€

Από 36 έως 40 διαμερίσματα 120€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

Καλέστε μας
Βρείτε μας